Reforç bigues de ciment aluminos, metal·liques i fusta

Els perfils utilitzats, estan formats mitjançant xapa d’acer conformat, son ideals per a reforçar qualsevol tipologia de sostre, bigueta o revolto; ja sigui de formigó, acer o fusta i disposen del seu DIT (Document d’Idoneïtat tècnica)

 

Camps d’aplicació

 • Bigues de ciment aluminós, carbonatació i/o oxidació.
 • Bigues metàl·liques.
 • Bigues de fusta ( tèrmits ).
 • Forjats ceràmics
 • Armats insuficients.
 • Eliminació d’elements estructurals.
 • Per increment de càrrega d’us en forjats
 • Instal·lació de maquinaria pesada en forjats.

Propietats i característiques

 • Les reduïdes dimensions dels perfils i el seu baix pes permeten un fàcil accés a  les zones de treball sense tindre que realitzar grans demolicions amb un ràpid muntatge, net i sense  desallotjos.
 • Alta resistència.
 • Gran durabilitat.
 • Adaptació de la forma geomètrica de l’element a reforçar.

PARTICULARITATS

 • Els sistemes de reforç empleats ofereixen al solució per a qualsevol tipus de patologia estructural en forjats.
 • Sistemes calculats per a realitzar la substitució funcional de la biga afectada.
 • Idoni en habitatges de poca alçada, degut a les seves mesures reduïdes, s’adapta perfectament al forjat a reparar evitant la pèrdua d’alçada lliure del seu interior.

abans i després bigues aluminosi

abans i després bigues de fusta

WhatsApp chat