Aplicació llaminats i teixits fibra de carbó

Per la seva alta resistència a tracció i lleugeresa es especialment recomanat amb estructures de formigó armat fusta i acer, a on es volgui augmentar la resiténcia de l’element estructural sense augmentar secció ni carga a l’estructura originaria.

 

Camps d’aplicació

 • Envelliment dels materials que conformen l’estructura.
 • Pèrdua de secció dels armats per oxidació.
 • Defectes constructius o i/o de projecte.
 • Armats insuficients.
 • Eliminació d’elements estructurals.
 • Per increment de càrrega d’us en forjats
 • Instal-lació de maquinaria pesada en forjats.
 • Augment de tràfic en ponts.

Propietats i característiques

 • Alta resistència a tracció, a tallant i a compressió.
 • Fàcil aplicació.
 • Alta resistència química.
 • Gran durabilitat.
 • Adaptació de la forma geomètrica de l’element a reforçar.
 • Lleugeresa
WhatsApp chat