FAÇANES

Intervencions que realitzem a façanes:

  • Muntatges y desmuntatges de bastides tubulars i penjants
  • Revestiments amb morters de calç, morters monocapa i acrílics.
  • Impermeabilitzacions i aïllaments per a l’exterior tipus SATE
  • Recuperació d’esgrafiats, relleus, motllures i estucs amb morters reintegradors.
  • Paviments, trencaigües i coronacions.
  • Aplicació de tot tipus de pintures ( pliolites, silicats, siliconades, acríliques, etc…
WhatsApp chat