PATIS INTERIORS

Rehabilita BCN realitza les actuacions a patis interiors amb l’ implantació de bastides tubulars i/o penjants.

Les actuacions es centren generalment en:
– Sanejat de paraments arrebossats, estucats i pintures.
– Cosit d’esquerdes.
– Col·locació de peçes ceràmiques provistes de goteró en finestres.
– Substitució d’instal·lacions ( baixants de PVC, muntants d’aigua, gas, evacuació de fums ).
– Instal·lació de claraboies i lluernaris.

WhatsApp chat