Reparació ‘d’esquerdes estructurals. Tècniques d’intervenció

 

Causes mes comunes per el qual es produeixen esquerdes, son les següents:

  • Deformacions i/o assentaments a la fonamentació de l’edifici.
  • Inexistència de juntes de dilatació.
  • Errors de projecte i en la construcció de l’immoble.
  • Us de materials inadequats.

Solució…

  • Cosit mitjançant grapes conformades en acer inoxidable del D 8, col·locades perpendicularment al sentit de la fissura, retacades amb morters tixotropics sense retracció.
WhatsApp chat